+ 48 690 333 735

Rybacki Piknik Plenerowy pod hasłem: ”RYBY MAJĄ GŁOS” w Żytnie.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”.

Operacja w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Impreza odbyła się na Stadionie sportowym w Żytnie. Dla mieszkańców przygotowano mnóstwo atrakcji, w tym degustacje potraw rybnych i nie tylko. W programie pikniku znalazły się: przemarsz Gminnej Orkiestry Dętej, występy solistów, pokaz zumby, pokaz fire show oraz występ zespołu disco polo.