+ 48 690 333 735

„Przebudowa kanału spustowego ryb oraz wyposażenie obiektów rybackich w sprzęt, urządzenia i technologię, poprawiające bezpieczeństwo i dostępność do obiektów rybackich” Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”.

Operacja w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Podstawowym założeniem operacji była przebudowa obiektów rybackich tj. kanału spustowego ryb oraz wyposażenie obiektów rybackich w sprzęt, urządzenia i technologię poprawiające dostępność tych obiektów dla ludności oraz poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników zatrudnionych w Agrofirmie Szczekociny.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

8 marca 2019