+ 48 690 333 735

„Dni Przyrowa z Jurajską Rybą – promocją rybactwa śródlądowego i akwakultury”

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”.

Operacja w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Tegoroczne obchody Święta „Dni Przyrowa z Jurajską Rybą” obfitowały w różnorodne atrakcje. Dla najmłodszych uczestników imprezy powstał ogródek rekreacyjno-sportowy, salon gier, zorganizowane zostały zabawy i konkursy z nagrodami. W ramach oprawy artystycznej na scenie pojawił się Zespół Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nutki” oraz Dziecięcy Zespół Gimnastyki Artystycznej. Przed publicznością wystąpiła Joanna Migalska, znane i lubiane zespoły: Apres Band i Flash, natomiast w roli gwiazd wieczoru wystąpił D-Bomb i Markus P. W międzyczasie atrakcjom, towarzyszyły stoiska gastronomiczne i specjalnie zorganizowana dla wszystkich uczestników wydarzenia, darmowa degustacja „pstrąga po przyrowsku”. Impreza zorganizowana została przez Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie.