+ 48 690 333 735

Konkurs 2017

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie-Zakończony.

W dniu 26 Maja 2017r. Biuro RLGD "Jurajska Ryba", zakończyło nabór wniosków o dofinansowanie. W ramach tego konkursu, prowadzony był nabór na dwa przedsięwzięcia: Konkurs 1/2017/I P 1.1.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów służących gospodarce...

Ogłoszenie – KONKURS nr 2/2017/I

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA „ JURAJSKA RYBA” ogłasza KONKURS nr 2/2017/I na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” W ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,...

Ogłoszenie – KONKURS nr 1/2017/I

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ JURAJSKA RYBA” ogłasza KONKURS nr 1/2017/I na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” W ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności...