+ 48 690 333 735

Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymają tytuł technika rybactwa śródlądowego.

Szkoła z wieloletnią tradycją, znana na terenie całego kraju. Przedmioty zawodowe obejmują teoretyczne przygotowanie do zawodu w zakresie: hodowli ryb w stawach,połowów ryb w jeziorach, budowy narzędzi połowu, technika połowu oraz mechanizacji rybactwa.

Praktyki zawodowe odbywają się na jeziorach , rzekach i stawach. Praktyki obejmują wędkarstwo, akwarystykę, budowę stawów, przetwóestwo ryb, kuchnię rybacką,agroturystykę itp. Praktyki są realizowane w gospodarstwach rybackich na terenie całego kraju oraz w zaprzyajźnionej szkole rybackiej w Vodnanach w Czechach. Liczne wycieczki zawodowe