+ 48 690 333 735

W związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020. 

Księga w dniu dzisiejszym została zamieszczona na stronie MRiRW w zakładce: Co robimy >> Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) >> Księga Wizualizacji.

Bezpośredni odnośnik: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020