+ 48 690 333 735

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

ZAPROSZENIE

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

zaprasza na konferencję pt.

Budowanie sieci kontaktów pomiędzy nauką i praktyką w województwie śląskim – perspektywy i plany”,

która odbędzie się 4 września 2020 r.w Hotel ARCHE, ul. Oleńki 20, 42-200 Częstochowa 

Konferencja rozpoczyna obchody XXIX Krajowej Wystawy Rolniczej towarzyszącej Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenia do Katarzyna Dziedzic nr tel. 515 275 919, e-mail: k.dziedzic@odr.net.pl

Ze względu na panującą w naszym kraju jak i na świecie pandemię COVID-19, prosimy osoby przybywające na konferencję o zabranie ze sobą maseczek zasłaniających usta i nos oraz zachowanie bezpiecznego dystansu.

PROGRAM

godz. 14:00-14:30 – rejestracja uczestników konferencji

godz. 14:30 – obiad

godz. 15:30-15:45 – Otwarcie konferencji, przywitanie przybyłych gości, wystąpienie – Marek Dziubek, Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

godz. 15:45-16:00 – Wystąpienie – Ryszard Kamiński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

godz. 16:00-17:30 – wykład pt. Ryby i środowisko: aktualne tematy badań prowadzonych w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk – dr Ilgiz Irnazarow, Dyrektor p.o. Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

godz. 17:30-17:45 – przerwa kawowa

godz. 17:45-19:15 – wykład pt: Zintegrowane intensywno-ekstensywne systemy produkcji ryb stosowane w zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu – mgr Ludmiła Kolek, Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

godz. 19:15-19:30 – wykład pt. Lokalne Partnerstwa do spraw Wody w województwie śląskim – Katarzyna Dziedzic, koordynator ds. wody w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie