+ 48 690 333 735

W dniu 26 Maja 2017r. Biuro RLGD „Jurajska Ryba”, zakończyło nabór wniosków o dofinansowanie. W ramach tego konkursu, prowadzony był nabór na dwa przedsięwzięcia:

Konkurs 1/2017/I

P 1.1.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów służących gospodarce rybackiej obszaru RLGD „Jurajska Ryba”, poprawa dostępności do tych obiektów, wyposażenie obiektów w sprzęt urządzenia i/lub technologię.

Wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę: 809.114,00zł

  • Wojciech Kuczera

  • Andrzej Grzesiak

  • Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny

Limit dostępnych środków: 820.000,00zł

Konkurs 2/2017/I

P 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury.

Wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę: 795.000,00zł

  • Urząd Gminy Lelów

  • Urząd Gminy Przyrów

  • Urząd Gminy Janów

  • Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

Limit dostępnych środków: 800.000,00zł