+ 48 690 333 735

„Festyn Rodzinny pn „Jurajska Ryba na zdrowie” w Szczekocinach

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”.

Operacja w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Impreza zorganizowana została w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Szczekocinach. Organizatorem festynu był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

25 stycznia 2019