+ 48 690 333 735

W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na gruncie prawa unijnego i krajowego, wprowadzony został szereg przepisów o charakterze sankcyjnym.

Beneficjenci i Wnioskodawcy realizujący i zamierzający realizować projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegana obowiązków wynikających z tych przepisów.

Szczegóły w załączniku poniżej.

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/12/CUNIFLOW_21-C5840-2YM23189_1499_001.pdf