+ 48 690 333 735

Dnia 08.09.2022r. o godz. 13:00 w siedzibie biura RLGD „Jurajska Ryba” odbyło się spotkanie otwarte oraz spotkanie ewaluacyjne z mieszkańcami i partnerami RLGD ” Jurajska Ryba” .

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele gmin członkowskich oraz mieszkańcy z obszaru objętego LSR. Celem spotkania, które poprowadził pan Mariusz Wachowicz z firmy OMIKRON było zebranie w wywiadach indywidualnych i grupowych danych oraz analiza tych danych na potrzeby napisania raportu ewaluacyjnego.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które aktywnie uczestniczyły w spotkaniu i poświęciły swój cenny czas.