+ 48 690 333 735

Dnia 01.06.2022r w siedzibie biura RLGD „Jurajska Ryba” odbyło się posiedzenie Rady Programowej, na którym zostały ocenione wnioski w ramach naboru nr 1/2022/I, 2/2022/I.

W ramach konkursu nr  1/2022/I
P 1.3.2 Utrzymanie miejsc pracy w sektorze rybackim i poza nim oraz zdobywanie nowych umiejętności zawodowych

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/06/Lista-operacji-nr-1.pdf

Lista rankingowa wniosków wybranych w konkursie i mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu:

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/06/Lista-rankingowa-nr-1.pdf

Lista rankingowa wniosków wybranych w konkursie nie mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu:

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/06/Lista-rankingowa.pdf

W ramach konkursu nr  2/2022/I
P 1.1.2 Odpowiednie do potrzeb warunki bezpieczeństwa w sektorze rybackim

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/06/Lista-operacji-nr-2.pdf

Lista rankingowa wniosków wybranych w konkursie i mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu:

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/06/Lista-rankingowa-nr-2.pdf

Poniżej przedstawiamy:

Protokół z posiedzenia Rady Programowej RLGD „Jurajska Ryba

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/06/Protokół-01.06.22r.pdf