+ 48 690 333 735

W dniach 14/15 Października 2021r, Stowarzyszenie RLGD „Jurajska Ryba” zorganizowało 2-dniowe szkolenie wyjazdowe, w którym udział wzięli pracownicy Biura oraz Członkowie organów Stowarzyszenia. Szkolenie to zaplanowane zostało w ramach realizacji Planu Komunikacji.

W pierwszym dniu wizyty studyjnej udaliśmy się do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski”, którego siedziba mieści się w Kaniowie. Rolę gospodarza pełnił Prezes Stowarzyszenia Pan Roman Sas, który opowiedział nam o współpracy z Lokalną Grupą Rybacką „Bielska Kraina” i jej roli w rozwoju rybactwa oraz o zrealizowanych przez Stowarzyszenie Wędkarskie inwestycjach, dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem LGR.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. Muzeum to powstało dzięki ofiarności urodzonego w Jaworzu bosmana Erwina Pasternego. Podziwiać tu można było zbiory akwarystyczne, wspaniałą kolekcję spreparowanych okazów zwierząt morskich i śródlądowych. Dodatkowo w znajdującym się tuż obok namiocie sferycznym uczestnicy szkolenia mogli przyjrzeć się z bliska krajowym i tropikalnym motylom a także okazom pająków, straszyków, skorpionów i innych zwierząt egzotycznych.

W dalszej części spotkania, swój czas poświęciła nam pani Barbara Stepek – dyrektor Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”, która zaprosiła nas na krótką prezentację multimedialną dotyczącą przykładów dobrych praktyk w sektorze rybackim oraz wykorzystania funduszy unijnych na terenie działania LGR.

W drugim dniu, program wizyty obejmował zwiedzanie „Chaty Chlebowej” w Górkach Małych. Chata to miejsce, w której pierwsze skrzypce grają przede wszystkim tradycje – pieczenia chleba, wytwarzania masła i zbierania miodu, tak jak robili to na tych ziemiach nawet 100lat temu.

Odwiedziliśmy również Gospodarstwo Rybackie Pana Krzysztofa Rosnera w Ligocie. Gospodarz podzielił się z nami swoją obszerną wiedzą i doświadczeniem z zakresu hodowli i sprzedaży ryb oraz opowiedział o inwestycjach jakie udało mu się zrealizować dzięki środkom unijnym z Programu Rybactwo i Morze pozyskanym za pośrednictwem LGR „Bielska Kraina”.

Lokalnej Grupie Rybackiej „Bielska Kraina”, bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas, gościnę i zapraszamy do nas.