+ 48 690 333 735

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 września 2020 r. (wtorek) odbędą się bezpłatne wideokonsultacje nt. „Jak wykorzystać fundusz sołecki – baza pomysłów i inspiracji”. Spotkanie odbędzie się przy użyciu internetowego narzędzia Microsoft Teams. Rozpoczęcie nastąpi o godzinie 18.00.  (czas trwania: około 1 godziny). Spotkanie adresowane jest do sołtysów, liderów wiejskich, a także przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, towarzystw, członków Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straż Pożarnych oraz innych osób zainteresowanych powyższą tematyką.

W związku ze zbliżającym się terminem składania do Urzędów Gmin wniosków, jakie przedsięwzięcia dla danego sołectwa mają być realizowane z funduszu sołeckiego w kolejnym 2021 roku chcielibyśmy zaproponować Państwu spotkanie, którego celem będzie prezentacja pomysłów i inspiracji dot. nieszablonowego wykorzystania funduszu sołeckiego (w trakcie spotkania zostaną m.in. przedstawione konkretne przykłady zrealizowanych przedsięwzięć z innych sołectw). Wydarzenie te będzie także okazją do wymiany własnych doświadczeń. 

Aby wziąć udział w spotkaniu (przy użyciu narzędzia Microsoft Teams) wystarczy przeglądarka oraz kamerka, mikrofon, głośnik. Szczegółowe informacje organizacyjno-techniczne prześlemy indywidualnie na podany adres e-mail (tj. link do spotkania oraz instrukcję: jak krok po kroku dołączyć do spotkania). Zgłoszenia udziału można dokonywać do 11 września 2020 r.  (piątek) poprzez wypełnienie formularza dostępnego tutaj. Osobą odpowiedzialną za organizację ww. spotkania (w tym za kwestie organizacyjno-techniczne) w biurze Związku jest p. Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich (kontakt: tel. 32 25 11 021 lub e-mail: mzelezny@silesia.org.pl).