+ 48 690 333 735

W dniach 09-11 Październik 2019r. Stowarzyszenie RLGD „Jurajska Ryba” zorganizowało 3-dniowe szkolenie wyjazdowe na teren Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Roztocze.

Udział w szkoleniu wzięli: Członkowie Zarządu, Rady Programowej pracownicy Biura, oraz Członkowie Stowarzyszenia.

Szkolenie zaplanowane zostało w ramach realizacji Planu Komunikacji i dotyczyło tematów z zakresu:

  • „Monitoring i ewaluacja „on going” – wnioski, zalecenia, rekomendacje”
  • „Dobre praktyki w sektorze rybackim na terenie działania grupy RLGD Roztocze”
  • „Dobre praktyki stosowane w Gospodarstwie Rybackim w Bełżcu”

Wszystkim uczestnikom szkolenia, serdecznie dziękujemy za aktywny udział, a przedstawicielom RLGD Roztocze za miłe przyjęcie .