+ 48 690 333 735

Dnia 14.03.2019r. w siedzibie biura RLGD „Jurajska Ryba” odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami i partnerami RLGD ” Jurajska Ryba”. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele gmin członkowskich oraz mieszkańcy z obszaru objętego LSR. Głównym tematem spotkania, było omówienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, które zostały szczegółowo zaprezentowane i wyjaśnione przez Panią Dyrektor Biura. Do przeanalizowanego tematu uczestnicy spotkania nie wnieśli żadnych uwag.

Wszystkim uczestnikom spotkania, serdecznie dziękujemy za przybycie.