+ 48 690 333 735

Informujemy, że w związku z brakiem uwag, które można było wnosić do biura RLGD „Jurajska Ryba” do dnia 13.03.19r do godziny 15:30, Zarząd RLGD „Jurajska Ryba”, zobowiązał Dyrektora Biura RLGD do przeprowadzenia dalszych czynności przewidzianych w procesie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”. Zgodnie z obowiązująca procedurą, uchwałę o przyjęciu zaktualizowanego tekstu LSR, podejmie Walne Zebranie Członków w dniu 05.04.2019r.