+ 48 690 333 735

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba” konkursem na stanowisko: Księgowy, który trwał od 11.02.2019 do 22.02.2019r. w wyznaczonym terminie do biura RLGD wpłynęła 1 oferta na to stanowisko. Po zapoznaniu się i analizie dokumentów aplikacyjnych, stwierdzono, że kandydatura ta nie spełnia wszystkich formalnych warunków zawartych w ogłoszeniu. W związku z powyższym nabór pozostał bez rozstrzygnięcia.