+ 48 690 333 735

Portal rybacki poświęcony jest rybakom śródlądowym oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematyką polskiego rybactwa. Znajdują się tutaj zagadnienia niezbędne do prowadzenia właściwej gospodarki rybackiej. Baza wiedzy została oparta o Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej, stworzony przez Towarzystwo Promocji Ryb. Portal został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, w związku z realizacją projektu współpracy Rybackich Lokalnych Grup Działania z terenu południowej i centralnej Polski. 

INFORMACYJNY PORTAL RYBACKI – http://dlarybakow.info/