+ 48 690 333 735

SZANOWNI PAŃSTWO,

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Jej celem jest poznanie Państwa opinii dotyczących efektywności działań promocyjnych i aktywizacyjnych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jurajska Ryba na lata 2014-2020.
Państwa spostrzeżenia są dla nas niezwykle cenne, gdyż chcemy dokonywać usprawnień w celu pełniejszego dopasowania się do Państwa potrzeb. Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i wpisanie wszelkich uwag, które mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu udzielonego wsparcia.

Zebrane w ankiecie informacje będą wykorzystane jedynie do celów statystycznych i analizowane w postaci zbiorczych wyników.

https://docs.google.com/forms/d/10Pr42tQl-ncOT-Wla6msvxGS7YSx86Ahy4i24xz19ws/edit?ts=5bd44898

Dziękujemy! RLGD „Jurajska Ryba”