+ 48 690 333 735

Informujemy, że na stronie internetowej MGMiŻŚ pod adresem: https://mgm.gov.pl/bez-kategorii/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-w-zakresie-dzialania-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc/  ,  znajdują się zaktualizowane instrukcje wraz z wzorami wniosków o dofinansowanie i płatność w ramach Priorytetu 4.

Przedmiotowe dokumenty wzorów obowiązują od 22 października br.