+ 48 690 333 735

Dnia 25 Września 2018r. Biuro RLGD „Jurajska Ryba”, zakończyło nabór wniosków o dofinansowanie. W ramach konkursów prowadzony był nabór na dwa przedsięwzięcia:

KONKURS nr 1/2018/III P 1.3.1

ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SEKTORZE RYBACKIM

Wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę: 679.067,00 zł

1. Ryszard Sosnowski

2. Daniela Roth

3. Konrad Skalski

4. Karol Podlejski

5. Agnieszka Janik

Limit dostępnych środków: 830 820,00 zł

KONKURS nr 2/2018/III P 1.3.3

WSPIERANIE DYWERSYFIKACJI ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA W DRODZE TWORZENIA LUB UTRZYMANIA MIEJSC PRACY NIE ZWIĄZANYCH Z PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ RYBACKĄ

Wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 199.938,00

1. Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „Amazonka”Ryszard Sosnowski

Limit dostępnych środków: 440 000,00 zł