+ 48 690 333 735

Dnia 13.02.2018r. o godz. 09:00 w siedzibie biura RLGD „Jurajska Ryba” odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami i partnerami RLGD ” Jurajska Ryba”.  Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele gmin członkowskich oraz mieszkańcy z obszaru objętego LSR. 

Podczas spotkania, podjęty został temat dotyczący ograniczenia kwot dofinansowania operacji w Lokalnej Strategii Rozwoju. Ze względu na fakt, że Stowarzyszenie jest zobowiązane do realizacji wymaganych wskaźników, wprowadzenie tych zmian jest konieczne, co szczegółowo i w sposób nie budzący wątpliwości odpowiadając na wszystkie pytania zainteresowanych omówiła P. Dyrektor Biura. W dalszej części spotkania, społeczność lokalna, poinformowana została o dotychczasowej realizacji LSR i przeprowadzonych przez Stowarzyszenie konkursach. Zaprezentowany został także, harmonogram naboru wniosków na 2018 i 2019r.

Po przeanalizowaniu w/w tematów uczestnicy spotkania nie wnieśli żadnych uwag.

Wszystkim uczestnikom, serdecznie dziękujemy za przybycie !