+ 48 690 333 735

W dniu 13.02.2018r. o godz. 09:00 w siedzibie biura RLGD „Jurajska Ryba”, ul. Rynek 17, 42-248 Przyrów, odbędzie się spotkanie otwarte z mieszkańcami i partnerami RLGD „Jurajska Ryba.” Celem spotkania będzie omówienie uwag i przedstawienie proponowanych zmian do projektu aktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Jurajska Ryba”, które dotyczyć będą głównie ograniczenia kwoty dofinansowania operacji, za względu na ryzyko nie zrealizowania przez Stowarzyszenie wskaźników.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!!