+ 48 690 333 735

W dniu 10.01.2018r. Zarząd Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba” podjął decyzję o aktualizowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zmiana LSR dotyczy ograniczenia kwoty dofinansowania operacji, ze względu na ryzyko nie zrealizowania przez Stowarzyszenie wskaźników.

W związku z tym, prosimy o wnoszenie swoich uwag do proponowanych zmian, uwzględnionych w LSR, str. nr 64.

Uwagi należy wnosić do dnia 12.02.2018r, w formie pisemnej bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres lgr@przyrow.pl

Przedstawiamy proponowane zmiany: LSR – Aktualizacja