+ 48 690 333 735

W dniu 02 Październik 2017 r. biuro RLGD „Jurajska Ryba”, zakończyło nabór wniosków o dofinansowanie. W ramach tego konkursu prowadzony był nabór na przedsięwzięcie:

Konkurs 1/2017/II

P 2.2.2 Tworzenie stałej i przenośnej infrastruktury edukacyjnej, handlowej oraz ekspozycyjnej oraz jej wyposażenie.

Wpłynął 1 wniosek na kwotę: 220 000,00 zł.

  • Gmina Dąbrowa Zielona

Limit dostępnych środków: 220 000,00 zł.